Omgevingsmanager Rechteroever - Oosterweelknoop & Relatiemanager Watergebonden instanties

Evi Triest

Ik ben ongeveer drie maanden voor de lockdown van maart bij Lantis gestart. Nét op tijd om helemaal mijn draai te vinden en mensen en gezichten te leren kennen voor alles via de camera moest. Geen overbodige luxe in mijn vak: als omgevingsmanager heb je voortdurend contact met mensen: samenwerkingen opzetten, overeenkomsten sluiten, extra inspanningen vragen … dat gaat toch net iets makkelijker als je al eens in het echt in elkaars ogen gekeken hebt.

Kort gezegd is het mijn taak om lijntjes te leggen naar iedereen in de omgeving die geïmpacteerd wordt door de werf, of die nodig is om een volgende stap te zetten. Zo hebben we soms toestemming nodig van instellingen, bedrijven of lokale overheden, moeten we afspraken maken met de juiste instanties over een beperking voor de scheepvaart tijdens sommige werken … Een langetermijn vertrouwensrelatie opbouwen is hiervoor belangrijk, maar je moet ook echt deals kunnen sluiten en afronden wat toch wel wat onderhandelingsvaardigheden vraagt

Je zou zelfs kunnen zeggen dat mijn job een kind van de burgerparticipatie is.

Ook de burger is een belangrijke stakeholder. Die wordt steeds mondiger en actiever, daar moeten we terecht meer rekening mee houden. Dat doen we ook actief, je zou zelfs kunnen zeggen dat mijn job een kind van de burgerparticipatie is. Eentje waar empathie belangrijk is om emoties te kunnen inschatten en situaties te kunnen ontmijnen waar nodig.

Omgevingsmanagement is een nieuw domein dat gegroeid is vanuit de moeilijkheid om moderne infrastructuurwerken gerealiseerd te krijgen in de complexe maatschappelijke context van vandaag. Het Oosterweelproject, met al haar deelprojecten en grote werfzone en enorme impact tijdens en na, heeft écht nood aan omgevingsmanagement. Dat ik dat domein mee mag uitvinden, vind ik bijzonder fijn. 

Ik krijg hier ook alle kansen om dat goed te doen. Lantis investeert in mij met opleidingen en geeft me kansen om te groeien. Ik zette de afgelopen zes maanden al een sprong richting omgevingsmanager vanuit mijn beperkter domein als relatiemanager watergebonden instanties.