Aankoper Overheidsopdrachten

Pascal Buyle

Wat mij aantrok om bij Lantis te starten was zeker en vast het Oosterweelproject. Het gaat, als Antwerpenaar, mijn eigen omgeving namelijk heel hard veranderen. Dat maakt het zeer boeiend om het van dichtbij te kunnen volgen en ik vind het ook ‘een eer’ om er aan te kunnen meewerken. Ik merk dat dit ook sterk leeft onder de collega’s. Iedereen is er zich van bewust dat ze meewerken aan een project waar toekomstige generaties nog over gaan praten. Je voelt die trots bij collega’s.

Lantis is een nv van publiek recht. Dat betekent dat we vanuit aankoop de wetgeving rond overheidsopdrachten volgen. Mijn job bestaat eruit te garanderen dat we de regels rond overheidsopdrachten respecteren én ervoor te zorgen dat we kunnen samenwerken met partners die het best bij ons passen. Veel collega’s die uit de privécontext komen hebben nog nooit iets te maken gehad met overheidsopdrachten. Het geeft mij voldoening om hen wegwijs te maken in de materie.

Soms is het even aanpassen aan deze wetgeving met al haar regels. Als dan blijkt dat collega’s dankzij de aankoopprocedure nieuwe, interessante partners leren kennen, of dat ons oplossingen aangereikt worden die we zelf niet hadden voorzien, dan zien ze er snel ook de voordelen van in. In die zin stimuleert zo’n procedure ook innovatie, en dat past goed bij hoe we als bedrijf in elkaar zitten.

De Oosterweelverbinding gaat over meer dan louter het rondmaken van de ring. Het project overstijgt de werf en zit veel fundamenteler in elkaar: hoe kunnen we als bedrijf in de komende decennia een positief verschil maken voor onze omgeving? Daar werk ik graag aan mee.

Als aankoper ben je heel nauw betrokken bij de strategie van de organisatie. Elke aanbesteding die  door onze handen gaat is een puzzelstukje van het grote project. De diversiteit aan bestekken – verkeerstellingen, rekrutering en selectie, de uitbating van de P+R gebouwen, de bouw van de fietstunnel onder de Turnhoutsebaan … – zorgt voor een zicht op het volledige reilen en zeilen binnen de organisatie. Strategische dossiers die de toekomst van de organisatie bepalen vanop de eerste lijn volgen maakt de job voor mij ontzettend interessant.

 

Ook vanop de eerste lijn meewerken aan de Oosterweelverbinding en andere grote mobiliteitsprojecten? Wij zijn nog op zoek naar een Assistent-Aankoper.