Onbepaalde duur - Voltijds

Bemiddelaar Samenwerking Opdrachtnemers - Oosterweelverbinding

Als bouwheer van de Oosterweelverbinding zijn wij verantwoordelijk voor hét meest unieke infrastructuurproject binnen België en ver daarbuiten. Lantis zal de mobiliteit in en rond Antwerpen verbeteren en leefbaarheidsprojecten realiseren die een positieve impact hebben op de huidige én de toekomstige generaties.

Als Baanbrekende Werkgever doen wij er alles aan om onze medewerkers te begeleiden en verder te ontwikkelen. We bieden hen de mogelijkheid om hun carrière in alle opzichten op een duurzame wijze uit te bouwen.

Om die ambitie mee waar te maken, zijn we voor het team Interface Management op zoek naar een Bemiddelaar.

Wat houdt de functie in?

Als bemiddelaar vanuit de opdrachtgever acteer je tussen opdrachtnemers op de raakvlakken. Je ondersteunt proactief de samenwerking tussen hen en beheert de kritische punten die de opdrachtnemers hindert in hun voortgang en stuurt hen daarin bij. Je bent daarin bevoegd om binnen je mandaat Lantis te verbinden ten aanzien van de opdrachtnemers. Je faciliteert de opdrachtgever en opdrachtnemer zodat bindende beslissingen kunnen genomen worden en verstrekt via de Projectmanager (New Engineering Contract) of de leidend ambtenaar (niet-New Engineering Contract) bindende richtlijnen, zowel in de ontwerp- als uitvoeringsfase van de deelprojecten.

Je koppelt ook gepast terug binnen Lantis, adresseert vragen en taken, volgt op, bewaakt planningen en scope en stuurt ook intern de voortgang. Daarbij heb je het belang van het gehele project voor ogen. Vanuit die projectmanagement vaardigheden en je technische expertise op hoofdlijnen, ben je het aanspreekpunt zowel intern als voor de opdrachtnemers op raakvlakken.

Omdat in de geest van een samenwerkingsovereenkomst de opdrachtnemers in eerste instantie hun raakvlakken onderling dienen af te stemmen, fungeer je als generalist maar ook als verbindend bemiddelaar om eventuele conflicten in der minne op te lossen.

Wanneer de opdrachtnemers zelf niet tot een oplossing komen, is de Bemiddelaar bevoegd een bindende beslissing te nemen over dat geschil. Je kan voor je beslissing beroep doen op het advies van één of meerdere (onafhankelijke) experten.

 • Je bent aanwezig op de ontwerp- en uitvoeringsvergaderingen waarbij twee of meerdere opdrachtnemers, niet op het niveau van één deelproject, betrokken zijn.
 • Je maakt het verslag op van deze ontwerp- en uitvoeringsvergaderingen.
 • Je moedigt opdrachtnemers aan om proactief raakvlakken te detecteren.
 • Je stimuleert alle betrokken partijen om gedetecteerde raakvlakken correct te beheren en beheersen.
 • Je bewaakt en stimuleert de samenwerking tussen de opdrachtnemers.
 • Je bemiddelt tussen twee (of meerdere) opdrachtnemers in het kader van discussies.
 • Je staat -in allerlaatste instantie- in voor de geschillenbeslechting (nemen van een bindende beslissing) tussen opdrachtnemer/opdrachtnemer.

Wat verwachten we van jou?

 • Je bent opgeleid op Masterniveau en je kan minimaal 5 jaar ervaring voorleggen bij voorkeur als bemiddelaar in een technische omgeving of als Projectmanager van een groot bouw/technisch project. De regels binnen de Belgische aannemerij zijn jou niet onbekend.
 • Je hebt een scherpe analytische geest, stressbestendig met een sterke persoonlijkheid die steeds de samenwerking opzoekt.
 • Je beschikt over sterke communicatievaardigheden en over een vlotte pen en je bent in staat om je ideeën goed over te brengen.
 • Je beschikt over een uitzonderlijke organisatiesensitiviteit. Je bent in staat een goede inschatting van gevoeligheden in organisaties te maken en je kan daarin vlot bewegen zonder schade te berokkenen aan of tussen partijen.
 • Je hebt een sterke business acumen, dit wil zeggen je kan meespreken in financiële/-business terminologie, zodat je een goede inschatting kunt maken van de situaties die zich aandienen in de context van de projecten. (risico-inschatting)
 • Je bent creatief in het bedenken van oplossingen en je bent in staat die te onderhandelen in complexe situaties.
 • Je bent in staat om stakeholders in kaart brengen binnen een project en deze op een constructieve wijze met elkaar te verbinden.
 • Je bent actiegericht en in staat om knopen door te hakken.
 • Je hebt kennis van coaching methodologieën, vergadermethoden en conflictbehandeling en je kan deze toepassen.
 • Je bent sterk empathisch, je voelt mensen en situaties zeer goed aan en kan hier gepast op inspelen.
 • Je past je vlot aan aan verschillende partners waarmee je in interactie bent.
 • Je persoonlijkheid sluit aan bij de waarden van LANTIS: Deskundig, Accountable, Gepassioneerd, Samen, Integer en Duurzaam.

Wat mag je van ons verwachten?

 • Je krijgt de kans om mee te werken aan een uniek en maatschappelijk relevant project met een zeer grote visibiliteit.
 • Een boeiende, uitdagende en gevarieerde functie in een dynamisch team met veel autonomie.
 • Een aantrekkelijk salaris met o.a. hospitalisatie- en groepsverzekering, een mooi pakket vakantiedagen, maaltijdcheques en mobiliteitsoplossingen op jouw maat.
 • Een moderne kantooromgeving in The Beacon, de innovatiehub van Antwerpen.

Kortom, je gaat aan de slag bij een Baanbrekende Werkgever.

Kunnen wij mét en op jou bouwen?