Onbepaalde duur - Voltijds

Strategisch expert

Lantis bouwt de komende jaren de Oosterweelverbinding en een reeks andere duurzame verbindingen om onze omgeving leefbaar, gezonder en beter te maken voor iedereen.

Om die ambitie waar te maken, zoeken we een strategisch expert.

Als strategisch expert zie je erop toe dat de verschillende deelprojecten van de Oosterweelverbinding 'in control' blijven en sta je het management bij wat betreft het beheer van het totale Oosterweelprogramma.

Gezien de omvang, de complexiteit en de reikwijdte van het Oosterweelproject werd geoordeeld dat zowel een decentraal projectmanagement (voor elk deelproject afzonderlijk) als een centraal programmamanagement noodzakelijk zijn om dit project succesvol te kunnen beheren.

De strategisch expert maakt deel uit van de Program Review cel binnen de centrale structuur. De experten van deze cel opereren onafhankelijk van de decentrale projectteams en rapporteren rechtstreeks aan de algemeen directeur en het managementcomité.

Resultaatsgebieden

Als strategisch expert en lid van de cel Program Review, sta je samen met jouw collega-experten in voor volgende zaken:

 • Je ziet toe op het 'in control' zijn van elk deelproject van Oosterweel en het globale programma alsook op de integraliteit van de Oosterweelverbinding. Je adviseert de algemeen directeur en de operationeel directeur over volgende aspecten: contract, techniek, risico, systemen, planning, methodologie, … .
 • Je spart met en ondersteunt de projectteams, zonder dat je de operationele leiding overneemt. Je ziet toe op de projectkaders van de deelprojecten en kan binnen je mandaat de nodige beslissingen nemen als voorzitter van de projectboard van de verschillende deelprojecten.
 • Je spart met en ondersteunt het management met het vormgeven en uitrollen van de strategische visie op de verschillende projectmanagement-aspecten : technisch management, projectbeheersing, contractmanagement.
 • Je staat in voor de organisatie van de adviesraad van experten en het betrekken van de nodige externe expertise i.f.v. technische, contractuele of organisatorische vraagstukken. Je onderhoudt hiervoor ook goede contacten met kennisorganisaties.
 • Je vertegenwoordigt samen met de operationeel directeur en/of de algemeen directeur de directie van Lantis in het directie-overleg met de aannemers voor de verschillende deelprojecten.

Wat we van jou verwachten

 • Je beschikt over een masterdiploma en hebt minstens 20 jaar ervaring.
 • Je hebt ervaring in het technisch management, contractmanagement, de projectbeheersing, het projectmanagement van grootschalige en complexe infraprojecten en dit in alle fasen van het project, bij voorkeur aan de kant van de aannemer.
 • Je bent een natuurlijke leider met een kritische maar constructieve houding, je kan anderen in beweging krijgen en bent heel hands-on. Je hebt een sterke focus op voortgang en resultaatgericht werken, zonder evenwel het beheer van risico’s uit het oog te verliezen.
 • Je bent een teamspeler. Integriteit, proactief handelen, samenwerken en analytisch denken maken deel uit van je DNA.
 • Je bent een bruggenbouwer die belang hecht aan het onderhouden van constructieve relaties met de verschillende stakeholders.
 • Jouw ervaring als people manager helpt je om gemakkelijk ingang te vinden bij anderen en de juiste vragen te stellen zodat je jouw collega's kunt laten groeien.

Wat je van ons mag verwachten

 • Een innovatieve organisatie waar je vanop de eerste lijn meewerkt aan unieke maatschappelijke en ruimtelijke infrastructuurprojecten.

 • Een aantrekkelijk salarispakket met o.a. hospitalisatie- en groepsverzekering, een mooi aantal vakantiedagen, maaltijdcheques en een innovatieve mobiliteitsoplossing op jouw maat.

 • Een flexibele werkomgeving met veel autonomie in een jonge en dynamische organisatie.

 • Een gloednieuwe, moderne kantooromgeving in The Beacon, de innovatiehub in hartje Antwerpen.